Dijous, 20 de juny de 2024 
NAVÈS
 
  Inici
  Origen
  Números
  Base de dades
  Subscripció
  Llibre de visites
  Enquesta
  Links
  Contacte
 
  Accés admin.

Visites rebudes:

Origen

El Babau és una revista local en català que va aparéixer a Navès el Desembre de 1982, després de la proposta d'un grup de gent del poble. Gràcies als seus col·laboradors, s'ha pogut tirar endavant la seva edició. Actualment es publiquen 4 números anuals, amb un tiratge de 200 exemplars per edició.

Durant l'evolució de la revista s'ha anat afegint i eliminant seccions, i s'ha canviat també el disseny en vàries ocasions, per tal de fer-lo més atractiu i interessant de cara als lectors.

Recentment, a partir del número 74, s'edita amb la portada en color i amb un nou estil de paràgraf de 3 columnes.

Núms. 1 al 10
Núms. 11 al 42
Núms. 43 al 73
Núm. 74 <
©Associació Cultural El Babau, 2007 elbabau (@) elbabau.net