Dijous, 20 de juny de 2024 
NAVÈS
 
  Inici
  Origen
  Números
  Base de dades
  Subscripció
  Llibre de visites
  Enquesta
  Links
  Contacte
 
  Accés admin.

Visites rebudes:

Formulari de subscripció on-line

Dades personals:

Adreça de correu electrònic (*)

Nom i cognoms

Adreça on es vol rebre EL BABAU

Codi Postal   Població

Telèfon   Comarca

Preu: 15 € anuals (3 números). Tramesa per correu inclosa.


Autorització bancària:

Nom i cognoms del titular

DNI (amb lletra)

Número de compte (20 dígits) - - -

Banc o caixa

Sucursal

Adreça del banc o caixa

Codi Postal   Població

Observacions

(*) L'adreça de correu electrònic és necessària per gestionar la subscripció
Tots els camps són obligatoris excepte el d'observacions

Confirmo que les dades introduïdes són reals, i autoritzo el càrrec en el compte corrent citat, dels rebuts relatius a la subscripció d'EL BABAU


Si ho preferiu, podeu descarregar aquí el formulari d'inscripció en PDF que podeu omplir i enviar per correu ordinari a la redacció de la revista.

©Associació Cultural El Babau, 2007 elbabau (@) elbabau.net