Divendres, 25 de setembre de 2020 
NAVÈS
 
  Inici
  Origen
  Números
  Base de dades
  Subscripció
  Llibre de visites
  Enquesta
  Links
  Contacte
 
  Accés admin.

Visites rebudes:

BABAU NÚM. 105 - Sumari

Títol
Pàg.
Sumari
3
Topònims de la Vilella de Taravil
4
Entrevista a la Conxita i el Joan de Cal Janet d’Antigues
5
Can Feliu a l’any 1811
8
Campana de Santa Maria d’Ossea
14
La fira de Santa Llúcia de Navès (II)
15
Inauguració de la Biblioteca Bisbe Deig de Navès
20
VacApp: Premi Ruralapps 2016
21
Galeria fotogràfica: Caramelles de Navès 2017 i Inauguració Biblioteca Municipal Bisbe Deig
22
Jocs i entreteniments
24
Goigs a llaor de Sant Pere de Grau d’Escales
25
La cuina d’El Babau
29
Compliment Pasqual de la Parròquia de Linya. Any 1946
30
Des de l’escola
32
Gaseta municipal
39
Notícies de més a menys serioses
40
Solucions dels Jocs i entreteniments
42
CONTRAPORTADA: La Vilella de Taravil
44


Tornar enrera
©Associació Cultural El Babau, 2007 elbabau (@) elbabau.net